top of page
shutterstock_2105356931.jpg

  Om mig  -  Carina Wollmar grundare av Master Yourself Online

MasterYourself online är grundat och utvecklat av mig Carina Wollmar.

Jag är utbildad samtalsterapeut och par och relationsterapeut och har de senaste 20 åren arbetat på heltid med att hjälpa tusentals klienter i terapi. Jag driver även Youtube kanalen masteryourselfonline där jag lär ut om bland annat personlig utveckling.

Min 5-åriga utbildning till Psykosyntesterapeut har jag genomfört vid Huma Nova Europeiska Psykosyntesuniversitet.

Jag även arbetat som föreläsare och kursledare inom personlig utveckling.

I grunden har jag en utbildning som ekonom och har arbetat inom finansbranschen som ledare och ledarskapscoach i mer än 10 år.

Under åren som samtalsterapeut har en längtan vuxit fram att nå ut och erbjuda möjligheten till läkning och utveckling till fler människor. Behovet av hjälp och stöd växer i takt med att den psykiska ohälsan i Sverige och världen växer och sjukvårdens resurser är begränsade och räcker inte alltid till.

Jag fann mig själv dessutom ofta frustrerad över begränsningarna med traditionell psykologi. Jag ville mer för mina klienter och för mig själv, vilket ledde mig in på resan av att utveckla en mer enad holistisk modell kring mental, känslomässig, fysisk och själslig hälsa som kunde ge människor de rätta verktygen och förutsättningarna att kunna läka och utveckla sig själva.

Efter att jag själv och många av mina klienter upplevt de livsförändrande resultaten började jag dokumentera och sammanställa all kunskap och erfarenhet som jag genom åren som verksam terapeut hade kommit att utveckla. Jag läste kvantfysik, neurovetenskap och uppdaterade mig kring den senaste forskningen inom området. Och tillsammans la det grunden för det unika självläkningsprogrammet MasterYourself Online (MYO).

MYO erbjuder inte bara verktyg för självläkning utan också konkreta verktyg för att skapa ett mer levande autentiskt och glädjefyllt liv. 

Baserat på den senaste forskningen från en rad olika områden ger MYO människor möjlighet att förstå hur tidigare obearbetade barndomstrauman lever kvar inom oss och skapar dysfunktioner på olika sätt. Vilket leder till en hög inre stressnivå som för oss fast i medberoende mönster, känslomässig omogenhet, destruktiva reaktionsmönster och beteenden etc. Vilka om de inte adresseras kan leda till nedstämdhet, energilöshet, brist på motivation, depression etc. Vilket i sin tur gör det lättare att fastna i olika typer av beroenden för att kompensera.

Med MYO ges du de rätta verktygen och vägledningen som du behöver för läka dig själv från grunden vilket skapar en möjlighet att kunna frigöra dig från destruktiva vanor och mönster. Och återta kontrollen och skapandet av det liv du önskar.

MYO är ett helt unikt program på marknaden som ger dig kunskap, verktyg och möjlighet att ta ansvar för dig själv och ditt liv. Många vill så gärna åstadkomma förändring men saknar konkret hjälp och kunskapen.

Min högsta önskan är att så många som möjligt ska få ta del av de verktyg för läkning och utveckling som jag har utarbetat. Jag har också sedan länge haft en önskan om att kunna erbjuda även de som kanske inte har finansiell möjlighet eller tid att gå i regelbunden terapi en möjlighet att möta sig själva och läkas och utvecklas. Genom MYO har den önskan blivit möjlig.

Jag har också en genuin önskan, längtan och vision om att nå ut till och hjälpa så många människor som möjligt att vakna upp till en högre medvetenhet om sin egen inre högsta potential och kraft. En längtan jag tror att jag delar med många sökande människor. Vi har en så oändlig stor potential inom oss som bara väntar på oss. Men även här ligger utmaningen i att de flesta av oss helt saknar kunskap om hur man gör. Det hjälper inte att bara läsa självhjälps böcker eller lyssna på tedtalks och poddar. Vi behöver konkreta lättanvända verktyg som vi kan använda oss av på en daglig basis. Det är endast genom handling vi åstadkommer förändring.

Men för att kunna nå vår högsta potential vet jag av erfarenhet att vi först behöver förstå försonas och läka vårt förflutna vilket MYO ger dig möjlighet till.

Tyvärr är det många som mår allt sämre och resurserna inom vården räcker inte till. Inte heller finns det många gånger rätt förutsättningar och metoder för att kunna hjälpa de växande antalet människor som söker efter och längtar efter en inre förändring och utveckling. Det här programmet är utformat så att det leder dig genom alla viktiga steg mot läkning och utveckling.

Vi lever i en tid då det inte räcker att veta att vi vill utvecklas, vi behöver veta hur. MYO ger dig just det. Konkreta enkla verktyg som vem som helst kan använda för att läkas och utvecklas. Min absoluta övertygelse är att vi alla besitter förmågan att läka och hela oss själva. Vi behöver bara de rätta verktygen och förutsättningarna.

 

Det är min innerliga önskan att du ska finna informationen och terapisessionerna  givande för din personliga, mentala, känslomässiga och själsliga läkning och utveckling. 

För mer information om mig och min verksamhet som terapeut är du välkommen att gå in på www.psykosyntessamtals.se

Jag önskar dig all lycka och välmående i mötet med dig Själv! 

-Carina Wollmar

CEO på Masteryourself AB & grundare av Masteryourselfonline

bottom of page