top of page
FB691461-5582-42E4-9245-1183ED4A203F.jpe

Modul 2 
 Mental träning och utveckling

 

Mental träning och utveckling

"it is never about the circumstances, it is always about your inner state of being" 

Den här modulen ger dig de verktyg och den kunskap du behöver för att bli medveten om vilka tankemönster du har som begränsar dig.

De ger dig också verktygen för att bryta tankemönster och föreställningar som omedvetet påverkar och hindrar dig från att leva det liv du önskar.

Vi tänker mellan 70-75 000 tankar per dag och i genomsnitt är 95% av dessa detsamma som dagen innan. Vilket innebär att vi endast har  ungefär 5% möjlighet att påverka och förändra. Resten styrs av våra undermedvetna tankar, mönster, programmeringar och föreställningar.

Genom det här programmet ges du en möjlighet att börja bli mer medveten om vilka tankar och mönster som påverkar dig. Det är först när vi blir medvetna som vi kan göra en förändring. Annars är vi slavar under våra omedvetna reaktioner. Genom att arbeta med att identifiera vissa negativa tankemönster vi bär på kan vi sedan medvetet välja att börja byta ut dem mot tankar som gynnar oss och vår utveckling. 

 

Vi skapar allt i vår yttre verklighet genom våra tankar så de utgör en viktig del för vårt välbefinnande. Det kan vara så att vi bär på negativa föreställningar djupt inom oss som styr och påverkar oss mer än vi kan ana. Med hjälp av övningarna och meditationerna i denna modul kan du börja släppa på det som inte längre gynnar dig och påbörja ett medvetet aktivt skapande av det liv och den verklighet du vill uppleva. Du kommer märka att du får mer kontroll och makt över ditt eget liv och är inte längre ett offer för omständigheterna utan skaparen av dem. 

Negativa tankar genererar i sin tur negativa känslor. Så genom att ändra dina tankar kommer du automatiskt att må bättre.

 

 

Den här modulen innehåller;

Åtta stycken guidade meditationer på svenska. Totalt 2 timmar och 20 minuter läkande och helande meditationer. Samt 9 stycken instruerande. och utbildande videos. I syfte att på ett enkelt sätt vägleda dig igenom kontakten med dina känslor och ditt inre barn. Modulen ger dig möjlighet att läka dig själv från tidigare smärtsamma händelser och upplevelser samt öka din förmåga att vara i starka känslor som uppstår samt lära dig förstå varför de uppstår och hur du kan bemöta dem på ett mer konstruktivt sätt. 

 

Följande ingår i modul 2 mental träning och utveckling

  1. Skapa nya vanor och positiva föreställningar 

  2. Den här meditationen hjälper dig att bryta negativa vanor och föreställningar som hindrar dig i ditt liv och istället skapa mer positiva gynnsamma vanor och föreställningar.

  3. Kan med fördel användas varje dag, gärna på morgonen.

faktatext 

övninguppgifter till varje avsnitt

Modulen ingår i MindGrowth programs guldprogram  - MING men kan även köpas separat.  Varje enskild mediation finns även att köpa separat i webbshoppen men bästa resultat får du om du väljer att köpa guldprogrammet så att du kan arbeta med att läka och utveckla alla delar av dig själv. Vilket ger dig en bättre förståelse och helhetssyn på hur varaktigt välmående bygger på förståelsen och samspelet mellan våra känslor, vår kropp, våra tankar och vår själ.

bottom of page