top of page

Detta får du hjälp med

Läka dig själv från tidigare upplevelser du varit med om i barndomen eller senare (trauman). Vilket kommer frigöra energi inom dig att mer kunna leva ditt liv utifrån dig och ditt autentiska jag utan att ditt undermedvetna styr dina känslor, val och handlingar i lika stor omfattning. Du kan börja agera medvetet utifrån hur du vill leva och vem du vill vara istället för att reagera.

Befria dig själv från stress och negativa symtom så som PTSD, ångest, nedstämdhet och andra tillstånd som kommer av långvarig stress och trauman.

 

Du ges konkreta verktyg som du kan använda dig av när oron/ångesten/stressen är som värst.

 

Programmet passar perfekt för dig som är på väg mot utmattning eller redan är sjukskriven för utmattning och/eller nedstämdhet

Få avsevärt bättre självkänsla & självförtroende

Öka din medvetenhet, acceptans, kunskap och förståelse om dig själv.

 

Hitta tillbaka till dig själv och låta dig styras av din inre kompass och vägledning istället för att anpassa dig.

Få konkreta verktyg för att lättare kunna klara av vardagen och situationer som uppstår som triggar igång gamla känslor och mönster.

Frigöra dig från oro och rädslor som begränsar och styr ditt liv

Arbeta med förstå och läka känslor så som sorg, ilska, skam och skuld

Lära dig hur du kan styra och ändra dina tankar och genom det skapa det liv du vill leva.

 

Upptäcka hur du kan hantera och frigöra dig från återkommande negativa tankar och känslor och begränsande föreställningar (vårt undermedvetna) som styr 95% av vår tid. Så att du blir mer fri att leva det liv du önskar på dina villkor och inte längre vara en "slav" under dess negativa påverkan i ditt liv.

Lära dig om hur negativa känslor hänger ihop med otillfredsställda behov och hur du kan göra för att få dina behov tillgodosedda.

Bryta negativa vanor och beteenden och istället skapa nya goda vanor och beteenden

Lära dig hur du kan expandera ditt medvetande och genom det förändra ditt tillstånd, få viktiga insikter, ändra perspektiv och förhållningssätt

Öppna ditt hjärta för att kunna ge och ta emot mer kärlek.  Och genom det leva mer i harmoni och balans utifrån ditt sanna autentiska du 

Leva ditt liv utifrån en högre medvetenhet, förståelse, medkänsla och acceptans

Känna mer glädje, inspiration och hopp inför framtiden 

Få mer ork, energi och kraft​

Befria dig själv från stress, oro & ångest 

 

Läka känslor så som sorg, ilska, skam och skuld

 

Få avsevärt bättre självkänsla & Självförtroende

 

Läka dig själv från tidigare upplevelser du varit med om i barndomen eller senare (trauman).

Vilket kommer frigöra energi inom dig att mer kunna leva ditt liv utifrån dig och ditt autentiska jag utan att behöva anpassa dig 

 

Leva ditt liv utifrån en högre medvetenhet, förståelse, medkänsla och acceptans för dig själv & andra

 

Känna mer glädje, inspiration och hopp inför framtiden 

 

Få mer ork, energi och kraft

 

Få mängder av konkreta verktyg för att lättare kunna klara av vardagen och situationer som uppstår som triggar igång gamla känslor och mönster

 

Och mycket, mycket mer..

bottom of page