top of page

Acceptans

Oavsett vad du känner och hur det är så är det just så. Om du kan acceptera  situationen som den är försvinner ditt lidande. För varje gång vi accepterar livet som det är kommer vi mer och mer i balans med oss själva och universums helande kraft. Det finns egentligen ingenting som är fel, allt är som det är. Det är vi själva som skapar en önskan om att någonting ska vara på ett annat sätt än vad det är.  Och med det skapar vi själva också vårt lidande.

När vi klarar av att acceptera oss själva och vår omgivning som den det är utan önskan till förändring skapas inget motstånd och vi upplever automatiskt acceptans. När vi accepterar livet som det är börjar livet gå med oss istället för emot oss. Och vi börjar må bättre. När vi fullt ut förstår att vi själva skapar vårt lidande utifrån hur vi medvetet eller omedvetet väljer att förhålla oss till oss själva och olika situationer som uppstår så kan vi också oskapa det. Dvs förstå att livet är varken för eller emot oss livet bara är. Och om vi går med livet som det är skapas ett flöde som i sin tur skapar händelser som kommer att vara mer gynsamma för oss och vår utveckling.

Varje gång vi gör motstånd och går emot livet tar det kraft och energi ifrån oss istället för att ge oss kraft och energi framåt. Lever du utifrån förståelsen om att det är du själv som skapar 100% av din verklighet vare sig du vet om det eller inte. Så får du en förståelse för vikten av att skapa utifrån acceptans och kärlek. Icke acceptans (eller motstånd mot det som är) gynnar oss aldrig. Vi kan kämpa hur mycket som helst med att försöka förändra någonting som är utanför oss själva men som alltid kommer att vara som det är oavsett hur mycket vi kämpar med att förändra det som är. 

När du accepterar kan du istället lägga all din kraft och energi åt din inre förändring och utveckling som alltid är det enda du har makt och kontroll över att förändra. I och med det går du ifrån att vara ett offer för omständigheterna till att bli din egen skapande mästare. Ju mer du går inåt för att åstakomma förändra istället för att söka det utanför dig själv som alltid ändå bara är en spegling av ditt inre tillstånd så kommer du att upptäcka att du har alla möjligheter inom dig själv att påverka varje given situation. Detta kan upplevas motsägelsefullt men i takt med att du förändrar din inre upplevese och ditt inre förhållningssätt till en yttre situation i samma takt kommer du att uppleva att den yttre situationen förändras. 

Vi kan ta följande situation som ett exempel. 

 

Jag önskar att jag hade ett arbete, när du förnärvarande inte har något 

 

Du kan antingen välja att göra motstånd mot att du just nu inte har något arbete som skulle kunna te sig som något liknande

Tankar

Usch så hemskt jag har inget arbete, det är illa. Det beror förmodligen på att jag är så himla dålig och jag kommer säker aldrig att få ett arbete. Det är dessutom inte mitt fel utan hade inte min förra chef betedd sig som han gjorde så hade jag säkert fått vara kvar. (Här agerar du offer och lägger ansvaret på chefen och dig själv att du är så dålig)

Känslor som skapas av dessa tankar;

Maktlöshet, hopplöshet, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, ilska, frustration, oro, ångest rädsla etc. 

Alla dessa sk negativa tankar (motstånd) kring situationen (som är som den är) leder till negativa känslor som i sin tur leder till fler negativa tankar så är den negativa nedågående spiralen av lägre och lägre vibration igång.

 

Ett mer accepterande förhållningssätt till samma yttre situation skulle kunna exempelvis vara;

 

Okej jag är utan arbete just nu, det är som det är. Det hjälper inte hur mycket jag än beklagar mig över situationen så är det som det är just nu. Jag får helt enkelt göra det bästa av situationen. Det är tom ganska skönt att vara ledig och ha så mycket tid just. Då kan jag passa på att ladda batterierna och ta hand om mig själv. Det är tom skönt att äntligen ha kommit bort ifrån jobbet som jag ändå inte trivdes så bra med. Nu har jag möjlighet att söka och arbeta med någonting som jag verkligen brinner för. Det ser jag fram emot det ska bli spännande. Jag tror att jag redan idag ska uppdatera min cv och börja söka arbete.

 

Känslor som skapas av dessa mer positiva och accepterande tankar är följande;

Hopp, inspiration, glädje, målmedvetenhet, ambition, tillit, kreativitiet.

Som i sin tur leder till en uppåtgående spiral av högre och högre vibration.

 

Acceptans är inte som många tror resignation och att ge upp. Utan det är att acceptera verkligheten som den är i nuet och efter det göra ett aktivt val till eventuell förändring eller inte. Men att önska att något är annorlunda än vad det är utan att göra någonting åt det leder lätt till en känsla av maktlöshet och uppgivenhet.

Övning:

Fundera över följande;

Går du med eller emot livet

Gör du motstånd mot det som är?

Försöker du förändra det som är eller den du är med?

Övning kring acceptans av en specifik situation alt något du önskar vore annorlunda med dig själv.

  1. Vad är det du inte känner att du kan acceptera med dig själv eller i ditt liv just nu?

  2. Finns det något i den yttre situationen du kan förändra? Vad i så fall ? Gör sedan den föräningen i handling tänk den bara inte. Finns det ingenting du kan göra åt situationen just nu gå vidare till fråga 3

  3. Vad önskar du vore annorlunda?

  4. Hur känns det när du tänker på det som du inte är nöjd med?

  5. Var i kroppen upplever du känslan/känslorna som starkast?

  6. Kan du acceptera den/de känslorna?

  7. Kan du acceptera att det är så just nu utan att önska att det vore annorlunda?

  8. Hur känns det när du tänker "att just nu är det så här och det är så här jag känner och det är okej".

Till din hjälp kan du använda dig av "sinnesrobönen"

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden." 

Sinnesrobönen används ofta inom tolvstegsrörelser såsom Anonyma Alkoholister, Anonyma Kokainister, Anonyma Narkomaner och Al-Anon.

Tillbaka

bottom of page