top of page

You have all the power within you to heal and transform your life! What are you waiting for?

 

"Change yourself change your life" -Carina Wollmar

You call peace a state of mind, but it is really a state of the heart. It is an understanding that everything is as it should be, and if there are challenges, then you must simply love them until they pass. Relating to your challenges with feelings of acceptance will allow them to pass more quickly. If you look for the gift in the challenges, then you will see that they are helping you to grow. If you focus on feeling that other people are unfair to you or that the universe is unfair to you, you loose your harmony and peace and feel less sell-empowered. Because you have forgotten how powerful you are. It is sometimes easier to trust someone or something outside of yourself, hoping it or they will change. Instead of looking inside and trust that you have all that it takes to do necessary changes. This program is uniquely designed to make you start to trust yourself. It is not enough anymore to only know this it is the time in history when it is time to know HOW! The opportunity for change is now for the waves of energy supporting the raising of consciousness on the planet are increasing tremendously. This program will give you the HOW as it is uniquely designed to help you heal, change and transform every part of yourself. You emotions, your past traumas, you mind, your body and your soul. All modules working perfectly together to give you the perfect opportunity for transformation, healing and all levels and personal growth. This program gives you all the tools you need to change yourself.

You have all the power within you to heal you! Do not let anyone or anything outside of yourself determine your value or your state of being. You are more powerful than you can ever imagine. And it is my privilege and highest wish for you to help you through this holisticprogram to discover and unveil that power within you. I look forward to work together with you to accomplish that. You are never alone.

 

 

 Det handlar inte om att eliminera känsl

 

Mind Growth program är utvecklad för Dig som vill åstadkomma en varaktig förändring i ditt liv och vakna upp till ett högre medvetande. 

 

Vi befinner oss i en tid då det inte längre räcker med att veta att förändring behöver ske inom oss utan vi behöver veta och förstå HUR vi ska göra. Och lära oss omsätta vår kunskap i handling i vardagen.

MGP är ett unikt utvecklat självläkningsprogram för att läka, ändra och utveckla hela dig. Det inkluderar alla delar av dig känslor, tankar, kropp och själ. Ofta fokuserar vi kanske bara på en del och glömmer eller är inte ens medvetna om påverkan på andra delar. MGP har skapat och utvecklat ett program som täcker alla aspekter och delar av oss. Vill vi läkas och utvecklas behöver vi förstå allt allt hänger samman och att vi inte bara kan fopkusera på en del. Vi behöver titta på alla delar av oss och förstå att de samverkar och påverkar varandra. 

Det här programmet ger dig en unik möjlighet att på egen hand och i din egen takt utforska alla delar av dig själv och ger dig möjligheten att förstå att läkning och förändring bara kan ske kropp, själ, tanke och känsla samverkar.

Det är många som mår allt sämre och resurserna inom vården räcker inte till. Inte heller har det många gånger rätt förutsättningar och metoder för att kunna hjälpa de växande antalet människor som söker efter och längtar efter en inre förändring och utveckling.

 

MindGrowth program är utvecklad och framtaget för att du själv i din egen takt ska kunna arbeta med att förstå, förändra och utveckla dig själv mot att bli en mer kärleksfull individ. I takt med

 

Det finns bara två tillstånd rädsla och kärlek och där emellan en rad olika så kallade känslotillstånd skapade av tankar som i sin tur skapar olika frekvenser och vibrationer. Ju högre vibration och frekvens du lycklas hålla inom dig själv desto högre medvetenhet har du. Det i sin tur leder automatiskt till en ökad förståelse och andra perspektiv som återspeglas i hur du kommer att se på din yttre verklighet. Känslor av kärlek, tacksamhet, förståelse och acceptans håller alla en hög frekvens och vibration. Medans känslor så som oro, ilska, besvikelse, misstänksamhet, missunsamhet etc håller en låg frekvens och kommer precis som de högre frekvenserna också förändra hur du ser på din omvärld.

 

Det här programmet hjälper dig att öka din förståelse och förändra din inre vibration och ditt inre tillstånd vilket leder till att din yttre upplevelse av din verklighet förändras. Du kanske har hört att du är "skaparen av din verklighet" och så är det verkligen vare sig du är medveten om och tror på det eller inte. Det finns lika många verkligheter som det finns människor. Då alla skapar sin egen verklighet utifrån den medvetenhet, frekvens och vibration de befinner sig på. Ju högre frekvens och medvetande en individ har desto lättare är det att acceptera och känna och uppleva kärlek. Kärleks frekvensen är den frekvens som förenar oss. Medans känslor och tankar av lägre frekvenser separerar oss.

 

Det finns bara två tillstånd rädsla och kärlek och där emellan en rad olika så kallade känslotillstånd skapade av tankar som i sin tur skapar olika frekvenser och vibrationer. Ju högre vibration och frekvens du lycklas hålla inom dig själv desto högre medvetenhet har du. Det i sin tur leder automatiskt till en ökad förståelse och andra perspektiv som återspeglas i hur du kommer att se på din yttre verklighet. Känslor av kärlek, tacksamhet, förståelse och acceptans håller alla en hög frekvens och vibration. Medans känslor så som oro, ilska, besvikelse, misstänksamhet, missunsamhet etc håller en låg frekvens och kommer precis som de högre frekvenserna också förändra hur du ser på din omvärld.

Det här programmet hjälper dig att öka din förståelse och förändra din inre vibration och ditt inre tillstånd vilket leder till att din yttre upplevelse av din verklighet förändras. Du kanske har hört att du är "skaparen av din verklighet" och så är det verkligen vare sig du är medveten om och tror på det eller inte. Det finns lika många verkligheter som det finns människor. Då alla skapar sin egen verklighet utifrån den medvetenhet, frekvens och vibration de befinner sig på. Ju högre frekvens och medvetande en individ har desto lättare är det att acceptera och känna och uppleva kärlek. Kärleks frekvensen är den frekvens som förenar oss. Medans känslor och tankar av lägre frekvenser separerar oss.

Vi går alla olika lektioner på jorden men i stort handlar det om att mästra att bemästra förståelsen och insikten om kärlek, Oneness förståelse förlåtelse acceptans empati och medkänsla och. Och insikten och kunskapen om vem du är du är inte den du tror att du du är. Din själ har inplanerat här på jorden för att öka sin medvetenhet och expandera och det gör den bäst och snabbast genom kärleksvibrationer det är syftet. Allt som inte är kärlek minskar expansionen av ditt medvetande och därmed din själ upplevelse. Därmed inte sagt att det är fel att uppleva motsatsen till kärlek det vi ser rädsla många gånger behöver vi vara där och uppleva det och växa genom det till insikten om att det finns ett annat sätt att leva mitt liv utifrån en högre medvetenhet men för att komma dit behöver vi ofta lida och uppleva smärta och frustration som är skapat av rädsla och begränsning därmed tjäna rädslan ett viktigt syfte I vårt uppvaknande jag för min egen del har upplevt mer rädsla för vad jag ens trodde fanns möjligt och jag har många gånger velat avsluta mitt liv för att jag har känt så meningslöst och jag har känt mig så fast i min egen rädsla och begränsning och jag har inte kunnat ta mig därifrån så jag vet av egen personlig erfarenhet och upplevelser hur svårt det kan vara när man befinner sig där. Jag hade behövt guidning och vägledning och det är det som det utifrån det som det här programmet vuxit fram för att hjälpa dom som är redo att ta nästa steg i utveckling och i uppvaknande

bottom of page