top of page
24ABCF07-AE8E-4179-B814-F9D4B4EB4C6A_4_5

Modul 4 - Kroppen
 

Den här modulen innehåller;

Åtta stycken guidade meditationer på svenska. Totalt 2 timmar och 20 minuter läkande och helande meditationer. Samt 9 stycken instruerande. och utbildande videos. I syfte att på ett enkelt sätt vägleda dig igenom kontakten med dina känslor och ditt inre barn. Modulen ger dig möjlighet att läka dig själv från tidigare smärtsamma händelser och upplevelser samt öka din förmåga att vara i starka känslor som uppstår samt lära dig förstå varför de uppstår och hur du kan bemöta dem på ett mer konstruktivt sätt. 

 

Följande ingår i modul 1 mental träning och utveckling

  1. Skapa nya vanor och positiva föreställningar 

  2. Den här meditationen hjälper dig att bryta negativa vanor och föreställningar som hindrar dig i ditt liv och istället skapa mer positiva gynnsamma vanor och föreställningar.

  3. Kan med fördel användas varje dag, gärna på morgonen.

faktatext 

övninguppgifter till varje avsnitt

Modulen ingår i MindGrowth programs guldprogram  - MING och kan inte köpas separat.  

bottom of page