top of page

När du blivit beroende av dina negativa känslor

Vi har lärt oss att känna och acceptera våra känslor, men hur är det när dina känslor faktiskt blir ett beroende?

Under mina år i mitt arbete som terapeut började jag lägga märke till hur många av mina klienter hade stora utmaningar i att transformera och befria sig från återkommande negativa känslor. De flesta av dem skapade undermedvetet situationer där de skulle få uppleva dem trots att de verbalt sa till mig att de ville förändras.

Därför började jag på djupet intressera mig för och forska i vad som kunde vara de bakomliggande orsakerna till att det var så utmanande för många att förändras och befria sig från många av de negativa känslor som de burit på ofta i många, många år. Jag började förstå och inse att det skapas som en kemisk cocktail i vår fysiska kropp som vi blir beroende av likt en drog. 

 

Alla känslor börjar med en tanke. Vi tänker i snitt ca 75000 tankar per dag. Varav 95procent sker undermedvetet och är ungefär de samma som dagen innan. Det är endast ca 5 procent av alla våra tankar som vi faktiskt är medvetna om och därmed kan ändra och styra. Dock går det som tur är att träna upp vår inre observatör som utgör grunden för att vi överhuvudtaget ska kunna bli medvetna om en tanke och därefter ha valet att skapa en ny bättre tanke. Utan kontakt med vår inre observatör och dess möjlighet till val är vi som slavar under våra programmeringar och tankemönster.

 

Vi har alla dessa tankar dag efter dag, och eftersom vi inte har skapat en separation från våra tankar genom kontakt med vår inre observatör, tilldelar vi en mening till dessa tankar och tar ofta bara för givet att de är sanna utan att ifrågasätta det vi tänker på.

Det är den tilldelade meningen med våra tankar som ofta sker automatiskt och helt omedvetet som formar våra känslor. 

När vi känner en känsla sker en cellförändring i kroppen. Neurotransmittorer frigörs och kroppens fysiologi förändras. När vår fysiologi förändras skapas nervbanor i hjärnan och trådar även kallade synapser skapas som svar. 

Tänker vi samma tanke tillräckligt länge skapas det som motorvägar i hjärnan dit vi lätt och ofta återvänder. Det känns bekant, hemtamt och ju mer vi tänker en tanke utan att ifrågasätta sanningshalten i den utgör den slut en sanning inom oss.

Att känna och reagera stärker vanemässigt dessa nervbanor (synapser) som får oss att undermedvetet söka samma känsla. Ett känslomässigt beroende är när kroppen blir beroende av våra egna kemiska reaktioner. Denna cykel förändrar hjärnans belöningscentrum. Även om känslorna gör oss olyckliga, är ruset av signalsubstanser en belöning.

Beroende innebär vanligtvis att vara beroende av ett externt ämne eller beteende (som mattillskott eller sextillskott) men det är också möjligt att vara beroende av våra egna inre kemiska cocktails.

De flesta människor som kämpar med någon form av beroende är åtminstone på någon nivå medvetna om de problem som deras beroende orsakar dem.

Känslomässigt beroende är annorlunda eftersom vi lever och andas den känslomässiga upplevelsen så nära att det bokstavligen ligger utanför vår medvetenhet.

För att bryta känslomässigt beroende måste du bli medveten om dina egna mönster.

 

Här är några enkla steg att börja med för att bli medveten om dina negativa tankemönster:

 

1. Observera 

Sätt en medveten intention (önskan) om att börja bli mer medveten om och observera dina tankar och dina känslor. Så snart du blir medveten om din negativa känsla som du ofta återvänder till försöker du att härleda och reflektera över de tankar som är kopplade till känslan.

Dvs skapa och etablera en kontakt med din inre observatör. Här får du fin hjälp av meditationerna -fyrtornet, möt ditt högre jag, träna upp din inre observatör. 

Även om träning och medvetenhet ger färdighet är det ändå ofta svårt att bli medveten om din känsla och ditt tankemönster eftersom vi sällan observerar våra känslor innan vi reagerar på dem. Du kanske tror att du inte har ett känslomässigt beroende eftersom det verkar som om det bara är en del av "dig". 

Vi tar ett exempel. Jag hade en klient som det efter lite utforskande visade sig vara beroende av sin ilska. Det mönster som han under lång tid skapat och som låg till grund för känslan var hans relation till sin chef. Varje gång han kom att tänka på sin chef blev han spänd i kroppen, kände en tilltagande frustration och irritation som lätt övergick i ren ilska när han tänkte på alla de gånger då chefen inte levt upp till hans förväntningar på hur han tyckte att en bra chef skulle vara. Han eldade och och gärna på sina tankar genom att älta och tänka på oförätter som skett de gångna åren. Och även om han sa till mig att ville finna ett mer varaktigt inre lugn så kunde han inte förmå sig till att släppa de ständigt återkommande negativa tankarna om hans chef. Han pratade och gärna med vänner och familj om hur dålig han chef var bara för att få bekräftelse i att han hade rätt att få vara arg.

Aldrig slogs han av tanken om att det var han själv som genom att konsekvent och regelbunden tänka på sin chef skapade en kemisk coctail i kroppen som han med tiden bara blev mer och mer beroende av. Till slut kände han sig helt identifierad med sin ilska och sa ofta att han var en ganska så arg person. Inte sällan kunde ilskan spilla över på andra relationer.

 

Så när han så småningom i terapin kom till insikt med hur mycket tid och energi han la på att irritera sig på sin chef och därmed gick från omedvetenhet till medvetenhet om sitt negativa mönster blev han både ledsen och skamsen. I det här stadiet av nyfunnen medvetenhet inom oss är det därför jätte viktigt att vi inte dömer vårt agerande utan istället ger oss själva mycket medkänsla och empati. Vi har ju inte kunnat förändra något som vi inte har varit medvetna om. Och inte heller är det lätt att förändra ett tankemönster med känslor som vi blivit beroende av bara för att vi "plötsligt" blir medvetna. Den förändringen tar tid och kräver tålamod. Inte sällan vill mina klienter i det här stadiet snabbt skynda på förändringsprocessen eller rent av bara göra sig av sitt mönster. Tyvärr går det inte så lätt utan vi behöver påminna oss om den långa tid vi haft innan ofta år då vi byggt upp och skapat mönstret. 

Så det absolut bästa sättet att bryta ett invant negativt mönster är genom att träna upp vår inre observatör. Det är endast då som vi har ett val och kan agera och välja en annan tanke. 

Förbind dig till en daglig 5 minuters meditation: Under 30 dagar, åta dig att göra 5 minuters meditation oavsett vad. Titta på de känslor som dyker upp när du försöker observera dina tankar. De kommer att ge dig värdefull feedback om slingorna i dina tankar som utlöser känslor.

 

Ett annat sätt är att ta för vana att varje kväll reflektera tillbaka på dagen och se om du i efterhand kan komma i kontakt med tankar och känslor som du haft. Efter det funderar du på hur du kommande dag skulle kunna agera och tänka annorlunda om en likande situation skulle uppstå. Börja skriv ner dina mönster, tankar och känslor.

Sätt gärna ett namn på den här delen av dig som du vill förändra. I min klientsfall satte vi namnet "den arge".

 

Ett annat sätt är att lägga in regelbundna påminnelser i din telefon och journalför denna avsikt. Att göra detta kommer att hjälpa dig att bli medveten om det undermedvetna. Se hur du känner dig i dagliga situationer när du är på jobbet eller när du pratar med vänner.

 

Känslomässiga missbruk tar ofta flera år att utveckla och kommer ta tid att bryta men det är ett arbete väl värt att göra.

 

När du har identifierat ditt tankemönster och din negativa känsla kopplat till tankarna är du redo att gå vidare.

 

Koppla om hjärnans belöningssystem

 

Att bryta invanda tankemönster tar tid och kräver engagemang. Men ju oftare du blir medveten om och identifierar en känsla desto lättare kommer det att bli att härleda tankemönstret som utlöst känslan.

Du arbetar dagligen med att öva upp dina inre observatör som noterar både dina tankar och känslor och medvetet och aktivt väljer att inte låta dig dras in i dina negativa tankemönster. Utan du säger helt enkelt.

Välkommen till tanken när den dyker upp. Där är du, jag känner igen dig välkommen, jag vet varför du är här. Det är för att…( tex få mig att avstå från att träffa den här vännen av rädsla för att hon/han inte ska tycka om mig) Tack men nu väljer jag ändå att träffa personen. 

 

Använd affirmationer som ett sätt att programmera om det undermedvetna. När du identifierat ditt negativa mönster kan du använda affirmationer för att ändra hjärnans nervbanor. Förbind dig att göra dagliga affirmationer och ha tålamod. Du behöver ge det minst tre veckor dagligen innan du kan du utvärdera ett resultat.

Morgonen är den bästa tiden att lyssna på meditationen eftersom sinnet är i ett avslappnat tillstånd. Vid sänggående är en annan, så hitta den tid som passar dig bäst. 

Undermedveten omprogrammering fungerar bara när hjärnan är i ett utvilat och avslappnat tillstånd. När du känner dig överväldigad, ta en paus. Långsamt över tiden kommer hjärnan att få tolerans mot dessa nya aktiviteter

Vill du inte lyssna på någon av mina meditationer är en stunds skrivande i din bok ett fint alternativ. Skriv ner så många positiva fina tankar om dig själv vilket blir motsatsen till vad ditt negativa tankemönster vill få dig att tro.

 

Försök aldrig att göra något av detta i en period av stress. Under dagen när du känner att dina känslor stiger, använd detta mantra tyst varje gång. 

När sinnet anpassar sig kommer du att se ditt negativa mönster komma upp mindre och mindre.

 

Låt säga att ditt känslomässiga beroende är ilska. Frid är den känsla du vill använda för att bryta ilskans cirkel. En bekräftelse för detta skulle vara "Jag är frid. Jag väljer frid i den här situationen istället. Jag kontrollerar mina känslor i varje given situation, och min inre grundkänsla är frid.” Känn medvetet lugn i hela kroppen. Föreställ dig hur frid känns. Detta är den viktigaste delen. 

Om du kan tänka det och känna det i din kropp är det som om det redan är sant. Hjärnan kan inte veta och känna skillnad på vad som är verkligt och sant eller inte den utför bara order och skapar reaktioner utifrån vad du programmerar den med. Du kan likna din hjärna vid en hårddisk där viss information behöver uppgraderas eller rent av bytas ut. Och du (dvs din inre observatör) den som ger din dator rätt förutsättningar och kommandon. Det är här som affirmationer får sin kraft att skapa verklig förändring.

 

Förvänta dig motstånd: 

Hjärnan är neuroplastisk vilket betyder att den kan skapa nya vägar baserat på medvetet beteende när som helst under livet. Även om detta är fascinerande och ger hopp, är det viktigt att vara realistisk och förstå att det kräver arbete, tålamod och disciplin. Du kan ju tänka dig själv om du omedvetet tänkt på ett visst sätt i kanske tio eller femton år som i sin tur har skapat ett negativt känsloberoende till en viss känsla i dig vilket dessutom lett till ett kemiskt beroende i kroppen. Så är det rimligt att förvänta sig att det tar en viss tid inte bara att bli medveten om vad du håller på med. Du behöver dessutom anstränga dig en längre tid för att skapa något nytt så att nya synapser - vägar kan skapas i hjärnan. Under den här tiden kommer både kropp och sinne dessutom motarbeta alla dina ansträngningar till förändring. Eftersom kroppen vant sig vid ett visst tillstånd och dessutom blivit beroende av den kemiska cocktail som kroppen utsöndrar. Du kommer uppleva och känna samma abstinens och rastlöshet som om du skulle sluta röka eller sluta äta godis. Kroppen kommer göra allt för att övertala dig till varför det är bra gå tillbaka och tänka i dina invanda negativa tankebanor. I det här stadiet är det viktigt att du har byggt upp en inre motivation och vilja till förändring du måste själv tro på att det är möjligt . Vilket jag kan lova dig att det är om du bara håller ut och hela tiden för dig i en riktning framåt. Dvs du fortsätter med dina dagliga meditationer, träna upp din inre observatör, gör dina dagliga reflektioner och noteringar i din bok så kommer du med tiden märka en skillnad som i sin tur kommer ge dig inspiration, hopp och en stark känsla av att du har kontroll på ditt eget sinne och dina egna känslor. Du börjar med tiden bli bättre och bättre på att styra och kontrollera ditt eget mående. Och du blir mindre och mindre beroende av den yttre världen för att skapa välbehag. Detta tillstånd är en välsignelse för alla som upplever det och ger mersmak till ytterligare utveckling. Det finna inga gränser för vad vi kan åstadkomma i form av läkning och förändring inom oss själva. Och när vi ges de rätta verktygen som i det här programmet kan det med tiden bli en ren njutning att arbeta med vår egen utveckling.

Det kommer inte vara enkelt men när du väl börjar förstå mekanismerna  bakom och förstå att det är du och ingen annan som är ansvaret för din utveckling och förändring. Att ingen förändring kan komma utifrån utan det är du själv som behöver ta ansvar för ditt mående. Skapas ofta inte bara hopp utan också en känsla av att faktiskt ha kontroll. Där du förstår mer och mer både hur du skapat din egen "ohälsa" men också hur du nu mer och mer kan omskapa dig själv till att bli en mer medveten person som kan göra bättre och kärleksfullare val för dig själv. Detta leder inte sällan till en nytändning där vi blir mer och mer intresserade av vår inre värld och alla dess oändliga möjligheter till förändring och utveckling som finns inom. Ofta behöver vi bara verktygen, medvetenheten och kunskapen. Och alla dess delar får du i det här programmet.

 

Frihet från det känslomässigt beroende skapar inte bara lycka, det skapar också kroppsligt välmående och hälsa. Om du låter din kropp vila från dessa kemiska "fixar" kommer dess fysiologiska processer av naturlig läkning, eller homeostasis att äga rum. Du kommer att börja se inte bara känslomässiga fördelar utan även fysiska fördelar när den återställer sin naturliga balans.

bottom of page