top of page

Skapa distans till din inre kritiker

Övning 2

Utveckla din Självinsikt 

Ett första steg för att utveckla den här förmågan är att börja skilja på tankar och känslor och den del i oss som upplevertankar och känslor. 

Alla dina tankar och känslor är inte sanna utan ofta tankemönster du utvecklat med åren. Kanske säger du till dig själv: ”du fattar ingenting”, ”det där borde du ha gjort bättre”, ”du är hopplös”. 

Men du är inte dina tankar eller känslor. Du är den som har dem och de kommer och går i en ständig ström. Du behöver alltså skilja på ”Jag är hopplös” och ”Jag känner mig hopplös”. 

Psykologiformer som ACT och Psykosyntes menar att vi behöver utveckla kontakten med vårt upplevande jag och förmågan att se oss själva på avstånd. 

 

Skriv ner på ett vitt A4 papper alla dina värsta omdömen om din partner. När du är klar vänder du på pappret och skriver med stora bokstäver; AHA HISTORIEN OM DEN DÅLIGA PARTNERN. DÄR HAR VI DEN IGEN! Eller benämn historien med någonting annat om det känns bättre.

Väckla nu ihop pappret och lägg det i din väska eller plånbok och bär med dig arket den kommande veckan och ta fram det kanske fyra till fem gånger per dag och gör övningen. De flesta upplever att de lättare kan desidentifiera sig från sina tankar och historien och sin dåliga partner.

Tillbaka

bottom of page