top of page
94D68736-0256-4181-B6DA-C582BD372788_1_1

Modul 3
 Själslig kontakt och läkning

Den här modulen ger dig en möjlighet att etablera en kontakt med ditt högre jag och det gudomliga/universum/källan. Genom guidade meditationer och healing. Ges du en unik möjlighet att läka och hela dig själv på alla nivåer. Det enda du behöver göra är att ha ett öppet sinne och be om att få ta emot den hjälp och den healing som finns tillgänglig i dessa meditationer. Du behöver inte vara troende eller tillhöra vilken religion som helst. Healingen är tillgänglig för alla oavsett trosuppfattning. 

 

 

Den här modulen innehåller;

Åtta stycken guidade meditationer på svenska. Totalt 2 timmar och 20 minuter läkande och helande meditationer. Samt 9 stycken instruerande. och utbildande videos. I syfte att på ett enkelt sätt vägleda dig igenom kontakten med dina känslor och ditt inre barn. Modulen ger dig möjlighet att läka dig själv från tidigare smärtsamma händelser och upplevelser samt öka din förmåga att vara i starka känslor som uppstår samt lära dig förstå varför de uppstår och hur du kan bemöta dem på ett mer konstruktivt sätt. 

 

Följande ingår i modul 1 mental träning och utveckling

  1. Skapa nya vanor och positiva föreställningar 

  2. Den här meditationen hjälper dig att bryta negativa vanor och föreställningar som hindrar dig i ditt liv och istället skapa mer positiva gynnsamma vanor och föreställningar.

  3. Kan med fördel användas varje dag, gärna på morgonen.

faktatext 

övninguppgifter till varje avsnitt

Modulen ingår i MindGrowth programs guldprogram  - MING men kan även köpas separat.  Varje enskild mediation finns även att köpa separat i webbshoppen men bästa resultat får du om du väljer att köpa guldprogrammet så att du kan arbeta med att läka och utveckla alla delar av dig själv. Vilket ger dig en bättre förståelse och helhetssyn på hur varaktigt välmående bygger på förståelsen och samspelet mellan våra känslor, vår kropp, våra tankar och vår själ.

bottom of page