top of page

De fyra utvecklande livsprinciperna

De fyra principerna som utvecklar och som leder framåt är självinsikt, självmedkänsla, självklarhet och självstyre. Om du ständigt påminner dig om dessa så kan du undvika att fastna och istället komma vidare med dig själv och livet. 

 • Självmedvetenhet – Handlar om att du behöver förstå dig själv. Bli medveten om dig själv och dina mönster och beteenden. Hur funkar jag? 

 • Självmedkänsla – Handlar om att acceptera dig själv som du är. Du är okej även om du inte gjort alla förändringar du vill än. 

 • Självklar – Handlar om att känna efter vad som är din inre kompass och inte låta dig styras av andra. 

 • Självstyrande - Att i handling göra och åstadkomma de förändringar du önskar göra.

Självmedvetenhet

Självmedvetenhet är grunden till att kunna göra en förändring. Redan Sokrates sa ”känn dig själv” – men det är inte helt enkelt. Utan insikt och medvetenhet är vi som slavar under våra omedvetna mönster, beteenden och reaktioner.

Du kanske valt ett jobb någon gång som andra tyckte var bra för dig, en partner som du egentligen inte behövde eller sagt saker som du innerst inne inte tror på, för att det är rätt i andras ögon. 

Ända från början i livet gör vi det vi upplever att vi får acceptans och bekräftelse för eller det som ger minst lidande. Vi anpassar oss för att få kärlek, få våra behov tillfredställda och undvika smärta. Då kan det vara lätt att gå vilse. 

Men problemet är inte att vi går vilse, problemet är att det tar tid att upptäcka – att bli medveten eller få Självinsikt. 

Själmedvetenhet är en praktisk kunskap som inte går att få enbart via böcker, psykologer eller filosofier. Det är ett hantverk som du behöver träna på. MOY är den perfekta hjälpen i det avseendet. Då det ger dig just den möjligheten att i din egen takt utforska och lära känna dig själv på ett djupare och kanske sannare och ärliga plan. Utifrån den platsen av ökad medvetenhet och förståelse för dig själv kan du sen utforska den yttre världen. Men all förändring behöver alltid börja inifrån dig själv. Du behöver börja stanna upp och bli medveten om dina tankar dina känslor och inte minst dina val och handlingar. 

Övning: Reflektera över följande i olika situationer;

 • Varför gör jag det här?

 • Vill jag göra det här?

 • För vem gör jag det här?

 • Är min handling rädsletyrd (tex är jag rädd för vad som ska hända eller vad någon annan ska tycka) eller är min handling styrd av min inre kompass, vilja och vägledning?

 • Vad får mitt val för konsekvenser på kort sikt?

 • Vad får mitt val för konsekvenser på lång sikt?

Inom psykologin används olika ord för Självmedvetenhet. Gemensamt för dem alla är att de handlar om att uppleva sig själv utan att stänga av känslor och tankar eller börja fantisera om annat för att skydda sig från jobbiga upplevelser. 

Känslor som inte utforskas och medvetet upplevs, lämnar oss aldrig ifred. 

 

Utveckla din Självmedvetenhet;

Ett första steg för att utveckla den här förmågan är att börja skilja på tankar och känslor och den del i oss som upplevertankar och känslor. 

Alla dina tankar och känslor är inte sanna utan ofta tankemönster du utvecklat med åren. Kanske säger du till dig själv: ”du fattar ingenting”, ”det där borde du ha gjort bättre”, ”du är hopplös”. 

Men du är inte dina tankar eller känslor. Du är den som har dem och de kommer och går i en ständig ström. Du behöver alltså skilja på ”Jag är hopplös” och ”Jag känner mig hopplös”. Övningen skapa distans till dina tankar är en utmärkt övning för att hjälpa dig med detta LÄNK. Även meditation "Du är inte dina tankar" under modulen mindet är en bra övning för att stärka din inre observatör.LÄNK

All förändring bygger på den viktiga grunden av och förmågan till att kunna etablera och utveckla kontakten med vårt upplevande jag (vår inre observatör) och förmågan att se oss själva på avstånd. 

En ökad självmedvetenhet är inte alltid skönt och bekvämt. Därför behöver vi utveckla den andra livsprincipen som är Självmedkänsla. 

Självmedkänsla 

Hela vårt psykologiska system är byggt för att försvara oss mot det som hotar, stressar och gör ont. Hotsystemet i hjärnan varnar, hormonsystemet hänger på och känslorna drar igång tankar som får orosspiralen att snurra. Vi är byggda för att vara livvakter till oss själva. Men när livvakterna tar över stannar utvecklingen. 

För att klara detta behövs Självmedkänsla och Acceptans, det vill säga känna empati med dig själv. Att våga inse att du inte är perfekt. Att stå ut med att allt inte blev som det var tänkt. Att kunna reflektera, acceptera, kanske till och med skratta åt det som varit, men ändå lära av historien. 

Med förmågan att vara empatisk mot dig själv ökar din motståndskraft. Du kan bli vänlig och varm mot dig själv och kan stå stadigt när någon ifrågasätter dig och när det blir tufft. Du blir mer oberoende och kan säga nej till dina egna maniska vanor eller till andra som du tidigare ”please:at” eller krupit för. 

Inom acceptansbaserade psykologier menar man att självmedkänsla och personlig utveckling stöds bland annat av förmågan att: 

 • Acceptera att känslor bara är känslor – inte sanningar, 

 • Kunna betrakta känslor som information, varken bra eller dåliga och inte undvika upplevelser, tankar, känslor och minnesbilder. 

Övning Utveckla din Självmedkänsla 

Här är några sätt att uppnå högre grad av Självmedkänsla: 

• Tänk dig att du delar upp dig i delar och att en del ger dig empati, värme och kärlek. Genom att stärka den empatiska delen av dig själv kan du få det du behöver när självkritiska, dömande och grubblande delar sätter igång. 

Tänk till exempel på dig själv som en riktigt gammal vis kvinna eller man. Eller som en riktigt klok vän. Vad skulle hon säga till dig när du behöver stöd? Låt den delen bli tydlig och växa sig stark. 

• Var ödmjukt nyfiken på dig själv. Hitta den delen av dig själv som verkligen är nyfiken och lek detektiv i dig själv. Njut av vad du hittar. 

Genom att arbeta med dessa delar stärker du din förmåga att desidentifiera (att betrakta dig själv på lite avstånd) och ge dig själv vad du behöver. 

Självklar 

Om du ser dig själv med empatiska glasögon men sedan inte gör något – då blir du kvar där du står. Därför är den tredje grundstenen tydlighet över vart du vill. 

Men hur hittar du vägvisaren? Hur riktar du in kompassnålen så att du kan börja röra dig? 

Problemet är att ingen annan än du har svaret. Eller i psykologiska termer ditt Själv. För sättet att hitta din innersta längtan, eller meningen med allt, är att leta i dig själv. När sjunger ditt hjärta? Vad gör livet värt att leva? Vad är egentligen ett meningsfullt liv? 

Kanske har du upplevt att livet ibland känns självklart. Beslut blir enkla och allt känns precis som det ska. Det är det den tredje grundstenen handlar om – att få svar från dig själv. För du har ofta ett inre svar, en inre sanning, även om det inte alltid känns så. 

Att leva Självklart gör livet själfullt. 

Övning; Utveckla din förmåga att leva Självklart 

Här är några sätt att uppnå högre grad av Självklarhet: 

 • Fråga dig själv vad som ger energi. För bok över när livet fylls av glädje, lust och energi. 

 • Undersök ditt syfte. Fråga dig varför du finns på den här planeten och vad du vill åstadkomma. Fred på jorden eller en välskött trädgård? Stort som smått. Bara det ger mening och energi. 

 • Ställ frågor många gånger för att komma till kärnan i ditt svar. 
  Exempel: fråga tex dig själv vad som är syftet för dig med att arbeta detta program mindyourself online ? Fråga dig igen, vad är syftet med det? Och så igen, vad är syftet med det?
  Osv. 
  Vad är syftet? Självstyrande 

När du utvecklar ökad Själmedvetenhet och Självmedkänsla samt vet vad som känns meningsfullt, då behöver du förmåga att göra den förändring du önskar. Och den förmågan behöver vanligtvis stärkas, kanske varje dag i resten av ditt liv. Då behövs vilja, motivation och engagemang. Det är det vi kallar att bli Självstyrande. 
Vi kan se det som en viljeakt – en process över tid där du styr dig själv som en rorsman på en båt. Hur det än blåser håller du fast vid din kurs. 
Utveckla din förmåga att styra dig själv 
För att lyckas styra dig själv till förändring behöver du i regel följande steg: 

1. Syfte

2. Mål

3. Övervägande

4. Bekräftelse / Motivation

5. Planering

6. Styrning 

Ett exempel kan vara att du vill känna dig mer hälsosam och energifylld vilket blir syftet. Målet blir att sluta småäta godis på kvällarna. Du överväger alla inre röster som tycker om, eller inte tycker om, beslutet och bestämmer dig –”inte en bit till”. Du funderar över den kortsiktiga vinsten/förlusten och den långsiktiga vinsten/förlusten.

Sedan behövs bekräftelse; Du behöver hitta en inre motivation som är stark nog att sen kunna stå emot de stunder då du överväger att bryta ditt löfte till dig själv och ändå ta en godisbit. Oftast hittar du motivationen i de långsiktiga konsekvenserna av att förändra en vana vilket ofta är desamma som syftet. I det här exemplet skulle det kunna vara. Jag kommer få mer energi, jag kommer spara pengar, jag kommer må bättre, jag kommer känna mig stolt över mig själv när jag har klarat av att hålla mig till min överenskommelse. Min självkänsla, mitt självförtroende och min tillit till mig själv kommer att öka.

För att förstärka bekräftelsen av att detta är ett bra beslut kan du måla en målbild antingen på papper eller visualisera i ditt inre. Lägg till i bilden hur du kommer att se ut, hur du kommer att känna dig och gör bilden så levande och positiv som möjligt. Ta gärna hjälp av meditationen "förändra en vana" som är ett utmärkt verktyg för att åstadkomma en förändring. LÄNK.

När du sedan påbörjar din förändring tar du sen hjälp av målbilden du har skapat för att motivera dig i stunder då du är nära att falla in i gamla vanor och mönster igen. Visualiseringar och psykologiskt arbete och en stark tro och övertygelse på att du kommer att må bättre och det kommer att bli bättre om du lyckas med din uppgift är avgörande för att kunna åstadkomma och bibehålla en varaktig förändring.

Du behöver även en konkret plan, i det här fallet kanske en plan kring hur du ska handla. Se till att inte ha godis hemma. Fundera över vad du kan äta istället som skulle kunna vara ett nyttigare alternativ när du blir sugen. Kanske behöver du förändra någon annan vana. Tex om du är van vid att alltid gå förbi kiosken på vägen hem och köpa godis. Kanske du ska överväga att gå en annan väg hem?

 

Till slut skall du i form av handling leda dig själv och styra dig själv och dina beteenden och balansera mot den del i dig som vill njuta av livets goda. Och här har du en fin hjälp av att ha övat upp din inre observatör som varsamt kan leda dig ifrån dina tankar och val kring godis mot andra mer hälsosamma val och tankar kopplade till din inre målbild. 

Sammanfattningsvis; med hjälp av vilja leder du dig mot det som är självklart för dig. Du går från det som känns självklart via viljan till att faktiskt konkret välja att göra. 

Att lyckas och att misslyckas 

Självklart är det inte så enkelt att vara människa så att livsprinciperna faller på plats av sig själva. Vi hoppar och studsar mellan våra livsprinciper genom livet. Vilket är en naturlig del av att vara människa. Problemet är inte om "du misslyckas" för det finns en stor sannolikhet att du kommer att göra det.dvs tar en godisbit en kväll. Problemet är snarare hur du förhåller dig till dig själv om och när du faller tillbaka in i gamla vanor och mönster igen? Blir du dömande och kritisk eller kan du se det som ett litet gupp i vägen utan att döma dig själv? Så att du varsamt kan plocka upp dig själv på vägen igen och fortsätta nästa dag mot samma mål? Det senare är ett viktigt förhållningssätt att öva på inom dig själv. Att utveckla en större medkänsla, empati och kärlek inför dig själv och det faktum att det alltid är svårt och utmanade att bryta negativa vanor, beteende och mönster. Det finns alltid en trygghet i att gå tillbaka till det invanda beteende än om det är destruktivt så vet vi vem vi är då. Att helt plötsligt göra på ett helt annat sätt är skrämmande och otryggt och ovant för de alla flesta av oss för vi kan inte längre identifiera oss med den vi var tidigare. Vilket kan skapa förvirring och osäkerhet kring vem vi är och håller på att bli nu. Förändring tar tid och kräver tålamod och en stor dos av kärlek och empati för de gånger vi faller tillbaka.  

Tydligt är dock att livet kan påverkas i den riktning du vill, om du vill det och i det här programmet får du de verktyg och den kunskap som du behöver för att göra den resan möjlig.  

Och kom ihåg att livet är inte målet där framme utan den väg du går på för att nå dit. Så var snäll mot dig själv på den resan så mår du bättre och skapar större förutsättningar att ta  dig fram hela vägen.

bottom of page