top of page

Delpersonligheter (roller)

 Så här kan du göra för att arbeta med dina delpersonligheter:

Identifiera delpersonligheterna

Tänk och känn efter om du kan se någon eller några delar av dig som skulle kunna vara en eller flera delpersonligheter. Ta gärna hjälp av exemplen, men lås dig inte vid dem utan tänk fritt.

Vilka delar av dig själv kämpar du med (de är naturligtvis mest intressanta att titta på)? Finns det tillfällen när du agerar på ett sätt som du inte egentligen vill eller som du inte riktigt förstår? Finns det delar av dig som du tycker mindre bra om eller skäms över?

Lär känna dem, acceptera och tacka dem

Övning:

Reflektera över vilka roller som du är medveten om att du vanligtvis spelar i ditt liv. Knyt an till vem du är på jobbet, hemma med specifika vänner i en kärleksrelation etc. Försök att hitta den delen av dig som du använder dig allra mest av och som både tjänar men också ibland sätter käppar i hjulet för dig och begränsar dig. En del som du ofta använder dig av och som du känner dig trygg med.

1. Bli medveten om den delen av dig själv som du har valt att arbeta med

2. Låt spontant en bild träda fram som just nu får symbolisera den här delen för dig. Rita den!

3. Sätt ett namn på den. Tex presteraren, den late, clownen etc

4. Skriv ner i din bok vad som är karaktäristiskt för den här delen. Hur tänker den, hur ser den på världen, vad är viktigt, vad får absolut inte hända etc

5. Skriv om när/i vilka situationer den vanligtvis dyker upp

6. Skriv om vad den tillför i ditt liv och vilka behov hjälper den här delen av dig att gå tillgodosedda (se behovslista)

7. Skriv om på vilket sätt den begränsar och hindrar dig i ditt liv samt vilka behov du har som inte blir tillgodosedda när den här delen få styra och bestämma.

8. Reflektera över och skriv vad den här delen längtar som allra mest efter innerst inne.

9. Fundera över vilken delpersonlighet som skulle kunna vara motsatsen. Om du vill gå vidare med den delen och gör alla stegen igen.

Titta på delpersonligheterna en i taget. Rita en bild av den och ge den ett passande namn. När tror du att den uppstod? Varifrån tror du att den kan ha kommit? Vad försökte den skydda dig ifrån? Vilka positiva respektive negativa sidor har den?

Skriv ett brev till den där du tackar den för allt som den har gjort för dig och berätta att den inte längre behövs för just det här jobbet. Kan du försöka utveckla dess positiva sida till något som tjänar dig bättre? Eller tror du att den kan tänka sig att ”pensioneras” eller bli ”mentor”?

Gör så här med alla delpersonligheter som du kan komma på att du har, så att du lär känna dem ordentligt. Tänk i din vardag på vilken delpersonlighet som du använder och inte. Föreställ dig att du är dirigenten som styr alla dessa delpersonligheter i rätt riktning. Du är ledaren!

Utveckla delpersonligheterna

Försök nu att se om det är några av dina delpersonligheter som är motsatser till varandra, som till exempel Stressaren och Soffliggaren eller Pajasen och Den introverte.

Föreställ dig ett möte mellan de två motsatserna. Tänk dig att ditt Jag står i mitten och försöker medla, som en god ledare som vill locka fram det bästa hos alla medarbetare och få dem att arbeta åt samma håll. Se om du kan uppnå en syntes av de två delpersonligheterna, det vill säga något som blir större och bättre än de två delarna tillsammans.

Kanske de inte alls vill närma sig varandra, då är det inte dags än utan du får vänta lite och jobba vidare med respektive del för sig. Men om de är med på det, så kunde till exempel Stressaren och Soffliggaren kanske utvecklas tillsammans till en ny delpersonlighet, Lagomjobbaren, som alltid vet när det är dags att springa och när det är dags att vila! Eller någonting helt annat, det är du som känner dina delpersonligheter bäst.

Stressaren blev Effektiva Lina

En av mina delpersonligheter som jag har lyckats utveckla till något bättre med hjälp av mitt Jag är den som jag från början kallade för just Stressaren. När jag upptäckte den här delen av mig kändes det som om den styrde hela mitt liv. Allt var det bråttom med! Stressaren fick mig att springa runt och göra allt så snabbt, så snabbt, så snabbt. Jag var helt slut!

Men när jag väl hade identifierat den här delpersonligheten så kunde jag ibland be den att sticka iväg och ta det lite lugnt en stund. Jag kunde resonera med den och berätta att jag kommer att vara mer effektiv sen om jag får vila eller träna lite nu. Jag kunde berömma den för att den, i sina bästa stunder, hjälpte mig att vara effektiv när jag verkligen behövde det.

Genom åren har jag utvecklat Stressaren till en delpersonlighet som jag istället kallar för Effektiva Lina. Henne kallar jag in när jag behöver göra någonting snabbt – men bara då! Hon är en jättebra hjälp för mig och har blivit mycket mer fokuserad nu när hon har fått en chef, mitt Jag, som säger till henne när och med vad hon ska jobba. Hon är mycket nöjdare också, det var ju jättetufft för henne att behöva springa på alla bollar ... Hon tycker det är så skönt att ”chefen” säger till henne när hon ska rycka in och jobba!

bottom of page