top of page

Program upplägg

Programmet består av 16 djupgående terapisessioner & 26 utbildningsvideos fördelade på 6 moduler. Totalt mer än 12 timmars material.

Här nedan kan du läsa om vad du kan förvänta dig att uppnå med programmet samt vad varje modul innehåller.

Modul 1 - Läkning av din uppväxt & dig själv som barn

Kopia av shutterstock_1851529666_edited_edited.jpg
CC839A94-4908-462B-B601-DE500EA7DFEF_edited.jpg

Modul 1 - Läkning av din uppväxt & dig själv som barn

Här får du en bättre självkänsla. Större medkänsla & empati för dig själv.

Läkning av & en djupare förståelse för hur din uppväxt har påverkat dig. 

Kunskap om dina olika behov & hur du gör för att själv tillgodose dem.

Kanske är det så att du har levt större delen av ditt liv frånskild en inre kontakt med dig själv och dina känslor..? Kanske upplever du dig själv mestadels vara i ditt huvud och försöka tänka ut hur du känner? Och/eller så kanske du lever med en inre känsla av tomhet och saknad av någonting som du inte riktigt förstår vad det är men som du omedvetet försöker att fylla med yttre faktorer..? 

Ofta söker vi blint efter den behovs tillfredställelsen utanför oss själva genom tex pengar, relationer, status, prestationer etc. Inget av det kommer i förlängningen att skapa det inre väldmåendet du söker efter. Det är endast genom kontakt inåt som du med tiden lär dig att förstå vad du egentligen innerst inne längtar efter och kan börja resan mot att träna dig i att ge det dig själv. När du utvecklar förmågan att knyta an till och förstå ditt inre barns känslor och behov händer ett skifte inom dig där du plötsligt inte bara blir en inre kärleksfull förälder till dig själv du kommer också att upptäcka att du vill skydda och stå upp för barnet och ge det vad de saknade som liten. 

 

Modulen är uppdelat på följande 5 terapisessioner;

 

Introduktionsvideo 

Här går vi igenom vad du kan komma uppleva, läka & lära dig

i modul 1, samt hur du använder modulen på bästa sätt.

Terapisession 1 - Kontakt med ditt inre barn 

I den här terapi sessionen får du möta ditt inre barn kanske för allra första gången & se & lära känna den yngre versionen av dig själv, som i allra högsta grad är levande inom dig själv.

Det kan för många vara ett känslosamt & vackert möte & många vittnar om livs förändrande upplevelser som en följd av ett sådant möte & etablerandet av den djupa kontakten med vårt inre.

Terapisession 2 - Läkning av dig själv som liten

Här får du hjälp med att minnas & läka olika händelser i din uppväxt. Både händelser som har varit bra & händelser som har varit mindre bra.

Du tränas i att känna kärlek och empati för dig själv som liten. Vilket kommer att öka din medvetenhet & förståelse för dig själv. Din självkänsla förbättras.

Terapisession 3 - Läkning av dina olika behov

Här får du lära dig om dina olika behov & hur viktiga de är för att du ska kunna må bra.

Du får lära dig vad som händer & hur du mår när du inte får våra behov tillgodosedda & hur du kan lära dig att själv tillgodose dina olika viktiga behov.

Terapisession 4 - Läkning av upplevelser från barndomen 

Här får du möta dig själv som liten vid olika åldrar & uppleva hur det var hemma hos dig vid de olika tidpunkterna. Du kommer också att få möta din/dina vårdnadshavare vanligtvis dina föräldrar & känna & uppleva hur det var att växa upp med dem. Ditt inre barn kommer också att få lyssna till olika läkande affirmationer.

Terapisession 5 - Läkning av olika åldrar i din uppväxt

Den här terapisessionen är en fortsättning av läkningen av dig själv som liten 

I den här sessionen får du igen möta dig själv i olika åldrar & du ges här möjlighet att se & känna hur du mådde vid olika åldrar & tidpunkter i ditt liv. Vilket läker dig & skapar skapar att en ännu djupare kontakt & förståelse för dig själv som liten.

Modul 2 - Läkning av dina känslor

Kopia av shutterstock_1851529666_edited_edited.jpg
CC839A94-4908-462B-B601-DE500EA7DFEF_edited.jpg

Modul 1 - Läkning av din uppväxt & dig själv som barn

Här får du en bättre självkänsla. Större medkänsla & empati för dig själv.

Läkning av & en djupare förståelse för hur din uppväxt har påverkat dig. 

Kunskap om dina olika behov & hur du gör för att själv tillgodose dem.

 

Modulen är uppdelat på följande 5 terapisessioner;

 

Introduktionsvideo 

Här går vi igenom vad du kan komma uppleva, läka & lära dig

i modul 1, samt hur du använder modulen på bästa sätt.

Terapisession 1 - Kontakt med ditt inre barn 

I den här terapi sessionen får du möta ditt inre barn kanske för allra första gången & se & lära känna den yngre versionen av dig själv, som i allra högsta grad är levande inom dig själv.

Det kan för många vara ett känslosamt & vackert möte & många vittnar om livs förändrande upplevelser som en följd av ett sådant möte & etablerandet av den djupa kontakten med vårt inre.

Terapisession 2 - Läkning av dig själv som liten

Här får du hjälp med att minnas & läka olika händelser i din uppväxt. Både händelser som har varit bra & händelser som har varit mindre bra.

Du tränas i att känna kärlek och empati för dig själv som liten. Vilket kommer att öka din medvetenhet & förståelse för dig själv. Din självkänsla förbättras.

Terapisession 3 - Läkning av dina olika behov

Här får du lära dig om dina olika behov & hur viktiga de är för att du ska kunna må bra.

Du får lära dig vad som händer & hur du mår när du inte får våra behov tillgodosedda & hur du kan lära dig att själv tillgodose dina olika viktiga behov.

Terapisession 4 - Läkning av upplevelser från barndomen 

Här får du möta dig själv som liten vid olika åldrar & uppleva hur det var hemma hos dig vid de olika tidpunkterna. Du kommer också att få möta din/dina vårdnadshavare vanligtvis dina föräldrar & känna & uppleva hur det var att växa upp med dem. Ditt inre barn kommer också att få lyssna till olika läkande affirmationer.

Terapisession 5 - Läkning av olika åldrar i din uppväxt

Den här terapisessionen är en fortsättning av läkningen av dig själv som liten 

I den här sessionen får du igen möta dig själv i olika åldrar & du ges här möjlighet att se & känna hur du mådde vid olika åldrar & tidpunkter i ditt liv. Vilket läker dig & skapar skapar att en ännu djupare kontakt & förståelse för dig själv som liten.

bottom of page